Tarieven

Tarieven

Van belang is dat uw zaak op een zo goed en efficiënt mogelijke manier voor u wordt afgewikkeld, zonder onnodig tijdsverlies, onnodige procedures en daarmee gepaard gaande kosten. Het is dan niet enkel en alleen het uurtarief dat telt maar ook de kosten voor het gehele traject en hetgeen u daarvoor geboden wordt, wat voor u van belang is. Kwaliteit is een belangrijk onderdeel van mijn dienst.

 

  • Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de advocaatkosten, dient uw inkomen en vermogen beneden een vastgestelde norm te zijn. Dit wordt beoordeeld door de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand gaat dan uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar voor het huidige jaar. Dit wordt het peiljaar genoemd. Deze gegevens verkrijgt de Raad voor Rechtsbijstand van de belastingdienst.
  • Wanneer u recht heeft op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe hoger de door u te betalen eigen bijdrage is. Voor meer informatie kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen: www.rvr.org.
  • Indien u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, vindt declaratie plaats op basis van een uurtarief. De totale kosten zijn afhankelijk van de aard en de omvang van de zaak.
  • Mocht u vragen hebben dan kunt u gerust contact opnemen.

Heeft u vragen over onze tarieven of wenst u meer informatie?

 

Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

 

Tel. 046 30 30 038
Mail. info@cohenadvocaat.nl

Wat zeggen onze klanten?