Boedelscheidingen

Boedelscheidingen

boedelscheidingen_cohen_advocaat

Onderscheid moet worden gemaakt tussen een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden en een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen.

 

Voor de afwikkeling van een ontbonden huwelijk, waarbij partijen vooraf huwelijkse voorwaarden hebben afgesloten, is de inhoud van deze huwelijkse voorwaarden van groot belang. Immers partijen kunnen vooraf een groot aantal afspraken hebben gemaakt, mede over hoe te handelen bij het einde van het huwelijk. Per geval zal dan moeten worden bezien hoe er overeenkomstig de huwelijkse voorwaarden tussen partijen moet worden afgerekend.

 

Indien er sprake is van een gemeenschap van goederen en partijen voorafgaand aan hun huwelijk geen huwelijkse voorwaarden ten overstaan van een notaris hebben opgemaakt, moeten de bij het einde van het huwelijk aanwezige zaken in principe tussen partijen bij helfte worden verdeeld. Het gaat dan om alle goederen, dus inboedel, auto’s, boten, motoren, saldi op betaal- en spaarrekeningen etc.

 

Ook aandelen in een erfenis kunnen in de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap vallen indien de erflater geen uitsluitingsclausule heeft opgenomen in zijn testament.

 

Verder is van belang te vermelden dat sinds 1 januari 2018 het huwelijksgoederen-regime is gewijzigd. Per genoemde datum vallen zaken die ten huwelijk zijn aan-gebracht en zaken die door erfenis of schenking zijn ontvangen, buiten de huwe-lijksgoederengemeenschap. Dit geldt dus voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018.

 

Indien u hierover meer wilt weten, neem dan gerust contact op.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over boedelscheidingen?

 

Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

 

Tel. 046 30 30 038
Mail. info@cohenadvocaat.nl

Wat zeggen onze klanten?