Alimentatie

Kinder- en partner alimentatie

alimentatie_cohen_advocaat

Allereerst dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen kinder- en partneralimentatie. Vervolgens kan er worden onderscheiden tussen het verkrijgen en wijzigen van alimentatie.

 

Alimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht aan de zijde van de alimentatieplichtige.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over alimentatie?

 

Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

 

Tel. 046 30 30 038
Mail. info@cohenadvocaat.nl

Meer informatie over alimentatie

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van het aantal tot het gezin behorende minderjarigen, de leeftijd van de kinderen en het gezinsinkomen van de ouders van de kinderen ten tijde van het uiteengaan van partijen.

 

De hoogte van de behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding wordt dan vastgesteld aan de hand van tabellen, opgesteld door het Nibud.

 

Als de behoefte aan een alimentatiebijdrage eenmaal is vastgesteld, wordt vervolgens bekeken wat ieder van de ouders kan bijdragen. Dat gebeurt aan de hand van het netto besteedbaar inkomen van de ouders, waarbij ook rekening wordt gehouden met een eventueel kindgebonden budget, alsmede met de vastgestelde omgangsregeling in de vorm van een zogenoemde zorgkorting.

 

Uitgangspunt is de formule 70% netto besteedbaar inkomen minus 30% nbi (woonlasten) + € 920,–.

 

Een eenmaal vastgestelde kinderalimentatie kan worden gewijzigd indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden, meestal aan de zijde van de alimentatieplichtige. Per geval zal moeten worden bezien of de omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat deze nopen tot een aanpassing van de kinderalimentatie.

 

Mocht u hierover meer informatie wensen, neem dan gerust contact op.

Partneralimentatie

Hoewel het uitgangspunt is dat ieder in zijn/haar eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien, kunnen er situaties zijn waarbij er toch behoefte is aan een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud.

 

Uitgangspunt voor het bepalen van de behoefte aan een partneralimentatie is het gezinsinkomen ten tijde van het uiteengaan van partijen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de kosten van de tot het gezin behorende kinderen en uiteraard het eigen inkomen van de alimentatiegerechtigde.

 

Als eenmaal de behoefte aan een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud (alimentatie) is vastgesteld, zal er bezien moeten worden welke bijdrage de alimentatieplichtige kan voldoen. Er zal dus een draagkrachtberekening moeten worden opgesteld, rekening houdende met de omstandigheden van het geval.

 

Een eenmaal vastgestelde partneralimentatie kan worden gewijzigd wanneer zij nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen, ofwel indien de vastgestelde partneralimentatie van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoordt, doordat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

 

Aan de zijde van de alimentatieplichtige kan een wijzigingsgrond zijn dat er als gevolg van werkeloosheid minder of onvoldoende draagkracht is om de vastgestelde alimentatie te voldoen. In dat geval kan bij de rechtbank om wijziging worden verzocht.

 

Een wijzigingsgrond kan ook zijn dat de alimentatiegerechtigde meer is gaan werken, waardoor er over meer eigen inkomsten wordt beschikt.

 

De alimentatieplicht eindigt definitief indien de alimentatiegerechtigde gaat samenleven met een ander als zijnde gehuwd als vermeld in art. 1:160 BW. Daarvoor moet door de alimentatieplichtige worden aangetoond dat er aan de zijde van de alimentatiegerechtigde/ontvanger sprake is van een duurzame affectieve relatie, dat er sprake is van samenwonen, elkaar wederzijds verzorgen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Dit is voor de alimentatieplichtige geen gemakkelijke bewijsopdracht in het kader van art. 1:160 BW.

 

Indien er een vermoeden van samenwonen van de alimentatiegerechtigde is, wordt samengewerkt met recherchebureau RBZ Recherche te Geleen. Dit recherchebureau stelt in dat geval een onderzoek in naar het ontstane vermoeden van samenleven.

 

In samenwerking met RBZ Recherche te Geleen zijn goede resultaten behaald in het aantonen dat de alimentatiegerechtigde samenwoont met een ander als zijnde gehuwd, waardoor de alimentatieplicht eindigt.

 

Wilt u hierover meer informatie, neem dan gerust contact op.

Wat zeggen onze klanten?